Thursday, October 15, 2015

Nota Sains Tahun 4


Unit 1 - KEMAHIRAN SAINTIFIK

Kemahiran Proses Sains


Unit 2 - PERATURAN BILIK SAINS

Peraturan Am Bilik Sains

Langkah-langkah Keselamatan Bilik Sains


Unit 3 - PROSES HIDUP MANUSIA

Proses Hidup Manusia


Unit 4 - PROSES HIDUP HAIWAN

Organ Pernafasan Haiwan


Unit 5 - PROSES HIDUP TUMBUHAN

Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap ransangan

Proses Fotosintesis

Kepentingan Proses Fotosintesis

Pergerakan Tumbuhan


Unit 6 - PENGUKURAN
Unit 7 - SIFAT BAHAN
Unit 8 - PENGARATAN BAHAN
Unit 9 - SISTEM SURIA
Unit 10 - TEKNOLOGI

6 comments: