Tuesday, October 20, 2015

Peraturan Am Bilik Sains

Adalah penting bagi setiap murid-murid untuk mengamalkan peraturan bilik sains ketika berada di dalam bilik sains.

Berikut adalah peraturan am ketika berada di dalam bilik sains:
 • Murid tidak dibenarkan masuk ke bilik sains tanpa kebenaran dan arahan guru.
 • Murid tidak dibenarkan membawa beg sekolah, makanan dan minuman ke dalam bilik sains.
 • Murid adalah dilarang sama sekali menyentuh sebarang radas dan bahan di dalam bilik sains melainkan mendapat arahan guru untuk berbuat demikian.
 • Murid tidak dibenarkan menjalankan sebarang aktiviti di dalam bilik sains tanpa kehadiran, kebenaran dan arahan guru.
 • Murid dilarang sama sekali bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains.
 • Sebarang kerosakan radas mestilah dilaporkan kepada guru dengan segera.
 • Bahan kimia yang berlebihan tidak boleh dimasukkan semula ke dalam botol asalnya.
 • Bahan kimia cecair yang tidak dikehendaki mestilah dibuang ke dalam singki dan dibilas/disingkirkan dengan air.
 • Bahan-bahan pepejal mestilah dibuang ke dalam bakul sampah.
 • Semua radas mestilah dibersihkan dan dikembalikan ke tempat asalnya selepas digunakan.
 • Bahan kimia dan radas sains tidak boleh dialihkan dan dibawa keluar dari bilik sains tanpa kebenaran guru.
 • Murid mesti berdisiplin dan mengikut arahan guru sepanjang berada di dalam bilik sains.
 • Murid mestilah membersih dan mengemas tempat masing-masing sebelum meninggalkan bilik sains.


3 comments: