Thursday, October 15, 2015

Nota Sains Tahun 6


Unit 1 - KEMAHIRAN SAINTIFIK
Unit 2 - PERATURAN BILIK SAINS
Unit 3 - MIKROORGANISMA

Mikroorganisma Ialah Benda Hidup


Unit 4 - INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

Interaksi Antara Haiwan


Unit 5 - PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN
Unit 6 - DAYA
Unit 7 - KELAJUAN
Unit 8 - PENGAWETAN MAKANAN
Unit 9 - BAHAN BUANGAN
Unit 10 - GERHANA
Unit 11 - BURUJ
Unit 12 - MESIN

No comments:

Post a Comment