Sunday, December 27, 2015

Mengenal Pasti Jenis Mikroorganisma

Berikut adalah gambar jenis-jenis mikroorganisma yang dilihat melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

BAKTERIA


VIRUS


ALGA


PROTOZOA


FUNGIBerikut adalah dua contoh bagi setiap jenis mikroorganisma yang dinyatakan.

Bakteria
  • Bacillus
  • Streptococcus

Virus
  • HIV
  • Virus influenza

Alga
  • Spirogyra
  • Fitoplankton

Protozoa
  • Paramecium
  • Amoeba

Fungi
  • Mukor
  • Yis

8 comments: