Wednesday, April 27, 2016

Proses Hidup Manusia

Hidupan menjalankan pelbagai proses hidup.

Antara proses hidup yang dijalani oleh hidupan adalah seperti berikut:
  • Pernafasan.
  • Perkumuhan.
  • Penyahtinjaan.
  • Gerak balas terhadap rangsangan.
  • Pembiakan.
Manusia, haiwan dan tumbuhan tidak boleh hidup tanpa melalui proses-proses hidup tersebut.

Setiap proses hidup di atas akan kita bincangkan dengan lebih lanjut untuk setiap proses hidup yang berkenaan, satu persatu.


No comments:

Post a Comment